አጠቃላይ የሽያጭ ሁኔታዎች ጉተንበርግ grafische ማሽኖች BV ኔዘርላንድስ

ፍቺዎች

‹ገዢ ማለት ለሸቀጥ ሽያጭ እና/ወይም ለሻጩ አገልግሎት አቅርቦት ከሻጩ ጋር የተዋዋለው ሰው ነው።

'ሻጭ' ማለት ነው። ጉተንበርግ grafische ማሽኖች BV

'መጻፍ'፣ ኢሜይል፣ ደብዳቤ እና ተመጣጣኝ የመገናኛ ዘዴዎችን ያካትታል

'ኮንትራት' ማለት በነዚህ ሁኔታዎች መሰረት በገዢና በሻጭ መካከል የሚደረግ ህጋዊ አስገዳጅ ስምምነት ነው።

'አፈጻጸም' ማለት ዕቃውን ማድረስ ወይም አገልግሎቶቹን ማጠናቀቅ እና/ወይም በውሉ መሠረት መሥራት ማለት ነው።

‘ዕቃ’ ማለት በውሉ መሠረት የሚሸጡ ዕቃዎች ማለት ነው። 'አገልግሎቶች/ስራ' ማለት በውሉ መሠረት የሚቀርቡ አገልግሎቶች ማለት ነው።

ተፈጻሚነት

ተዋዋይ ወገኖች በግልጽ ካልተስማሙ በስተቀር እነዚህ ውሎች እና ሁኔታዎች ከሻጩ ጋር ለሚደረጉ ሁሉም ቅናሾች እና ስምምነቶች ተፈጻሚ ይሆናሉ።

ቅናሾች

በሻጩ የተደረጉ ሁሉም ቅናሾች በግልጽ ካልተስማሙ በስተቀር የማይፈጽሙ እና አስገዳጅ ያልሆኑ ናቸው። ቅናሾቹ ከተቃራኒ ጾታ ጋር ከተገናኙ በኋላ ለ 8 (ስምንት) ቀናት የሚሰሩ ናቸው.

በሻጩ የቀረቡ ብሮሹሮች፣ ሥዕሎች፣ ሥዕሎች፣ የመጠን ወይም የክብደት ዝርዝሮች ወዘተ ሻጩን በምንም መንገድ አያስሩም ወይም አይፈጽሙም። ተዋዋይ ወገኖች በግልጽ ካልተስማሙ በቀር የሚቀርበውን ነገር አጠቃላይ አስተያየት ለመስጠት የታቀዱ ብቻ ስለሆነ።

መደምደሚያ

የሽያጭ/የግዢ ስምምነት አስገዳጅ የሚሆነው በጽሁፍ ከተጠናቀቀ ብቻ ነው። ስምምነቱ ሻጩም ሆነ ገዥው እንደፈረሙ ወይም ገዥው የትዕዛዙን ማረጋገጫ ከሻጩ እንደተቀበለ በጽሑፍ እንደተጠናቀቀ ይቆጠራል። የሽያጭ/የግዢ ስምምነት ወይም የትዕዛዝ ማረጋገጫው በሻጩ ከተላከ በ24ሰአታት ውስጥ ገዢው በጽሁፍ ካልተቃወመው በስተቀር ሙሉ በሙሉ ትክክል እና የተሟላ እንደሆነ ይቆጠራል።

ሻጭ ለማንኛውም በኋላ የቃል እና/ወይም የጽሁፍ ጭማሪ/የመጀመሪያው ስምምነት ላይ ማሻሻያ ለማድረግ አይገደድም።

ገዢው ገና ለሻጩ የማይታወቅ ከሆነ ገዢው ስለ ገዢዎች መሟሟት አቅም እና በቂነት መረጃ ለማግኘት ይገደዳል.

ሻጩ አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው እና/ወይም የሚፈለግ ከሆነ፣ ለስምምነቱ ትክክለኛ እና ወቅታዊ አፈጻጸም ሶስተኛ ወገኖችን የማሳተፍ መብት አለው። አፋጣኝ እርምጃ ካልተወሰደ በስተቀር ሻጩ አስቀድሞ ከገዢው ጋር መማከር አለበት። ሻጩ ለተሳትፎው አስፈላጊነት ተጠያቂ ካልሆነ በስተቀር ሻጩ ለሦስተኛ ወገን ተሳትፎ ወጭውን ለገዢው የማስከፈል መብት አለው፣ ወይም ስምምነቱ በትክክል እና በጊዜ ገደብ ውስጥ ያለ እንደዚህ ዓይነት ተሳትፎ።

ዋጋዎች

በቅናሽ፣ በማስታወቂያ፣ በደብዳቤ ወይም በሻጩ ሌላ ቦታ የተገለጹ ወይም የተጠቀሱ ዋጋዎች በዩአር እና ሁል ጊዜ ያለ ቁርጠኝነት ናቸው፣ በሌላ መልኩ በጽሁፍ ካልተስማሙ።

ዋጋዎች ማሸግን፣ ማጓጓዝን፣ (un)/መጫን እና ኢንሹራንስን አያካትቱም። ሻጩ ለማሸግ እና/ወይም ለማድረስ እና/ወይም የእቃዎቹን ወጪዎች ለመድን ከተፈለገ በሌላ ስምምነት ካልሆነ በቀር በጽሁፍ እንዲከፍሉ ይደረጋል።

ዋጋዎች ተ.እ.ታን እና ሌሎች ግብሮችን፣ የማስመጣት ቀረጥ እና ሌሎች ይፋዊ ክፍያዎችን አያካትቱም።

ክፍያ

የክፍያ ውሎች 30% ወዲያውኑ ቅድመ ክፍያ እና ከመጫንዎ በፊት ያርፉ ፣ ያለ ምንም ቅናሽ ወይም በባንክ ዋስትና ፣ በክሬዲት ደብዳቤ ወይም በክፍያ ወይም በሻጩ ወደተገለጸው የባንክ ሒሳብ ያስተላልፉ ፣ በጽሁፍ ካልሆነ በስተቀር። ክፍያ በባንክ የሚከፈል ከሆነ፣ የሻጩ ሒሳብ ገቢ የተደረገበት ቀን የክፍያ ደረሰኝ ተደርጎ ይቆጠራል።

በሁሉም ሁኔታዎች ሻጭ እያንዳንዱን ከፊል ማቅረቢያ ደረሰኝ እና/ወይም ከገዢው የቅድሚያ ክፍያ ለመጠየቅ መብት አለው። ሻጭ ገዢውን የመክፈያ ግዴታውን መወጣትን ለመጠራጠር በቂ ምክንያት ካለው፣ ሻጩ እንደፍላጎቱ፣ ስምምነቱን ከመፈጸሙ ወይም ከመቀጠሉ በፊት ከገዢው ተገቢውን ዋስትና የመጠየቅ መብት አለው። ገዢው የቅድሚያ ክፍያ እስካልፈፀመ ወይም ዋስትና እስካልሰጠ ድረስ ሻጭ ግዴታዎቹን መወጣት የማገድ መብት አለው።

ገዢው ከመጫኑ በፊት መክፈል ካልቻለ ምንም ቅድመ ማስታወቂያ ሳያስፈልገው ህጉን ጥሷል እና ክፍያ መፈፀም ካለበት የመጨረሻ ቀን ጀምሮ ለሻጩ የሚገባውን ገንዘብ ወለድ አለበት። የወለድ መጠኑ ከአውሮጳ ማዕከላዊ ባንክ ዋና ተመን ጋር ተመሳሳይ መሆን አለበት፣ በ 3% ክፍያ በአመት ያልተከፈለ እና የሚከፈለው ደረሰኝ ላይ ይጨምራል።

ገዢው በፍርድ ቤት ውስጥም ሆነ ከውጪ ላደረገው ወጪ ሻጩ ገዢው በግዴታዎቹ ውስጥ ካለፈፀመ፣ ዘግይቶ ወይም ካለተሟላ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ያደረሰውን ወጪ፣ ከፍርድ ቤት ውጭ ለሚደረጉ ወጪዎችን ጨምሮ መክፈል አለበት። የሕግ ድጋፍ መሰብሰብ እና ወጪዎች (በኔዘርላንድስ እንዲሁም ከኔዘርላንድ ውጭ)።

ከስምምነቱ በፊትም ሆነ አፈጻጸም ወቅት ለውጥ በምንዛሪ/ምንዛሪ ተመን ላይ ከተፈጠረ ሻጩ ለሻጩ ጎጂ የሆነ ማንኛውንም የምንዛሪ ተመን እንቅስቃሴ ለገዢው የማስከፈል መብት አለው።

ገዢው ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል በሻጩ ከተከፈለው ደረሰኝ ጋር ካልተስማማ ገዢው ሻጩ ደረሰኝ ከላከ በአስራ አራት ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ሻጩን በጽሁፍ ማሳወቅ አለበት። ገዢው ስለ የክፍያ መጠየቂያ ደረሰኝ ትክክል አይደለም ብሎ የሚያምንበትን ነገር በጽሁፍ መግለጽ አለበት። ለሻጩ ምንም አይነት መግለጫ ሳይሰጥ ገዥው ይህ ጊዜ እንዲያልፍ ከፈቀደ (ገዢው በምክንያታዊነት አለመኖሩን ካላረጋገጠ ወይም ቶሎ ምላሽ እንዲሰጥ ካልፈለገ) በክፍያ መጠየቂያ ደረሰኝ ውስጥ የተከሰሱትን ስህተቶች ገዢው ደረሰኙን እንደተቀበለ ይቆጠራል/ ወደ እሱ የተላኩት ትክክል ናቸው።

የባለቤትነት መብትን ማቆየት

ገዢው ሁሉንም የስምምነት ሁኔታዎች ሙሉ በሙሉ እስኪያሟላ ድረስ ወይም ሙሉ ክፍያ እስኪፈፀም ድረስ ሻጩ የሁሉም እቃዎች ባለቤትነት ይይዛል.

የዕቃው ባለቤትነት ለገዢው እስካልተላለፈ ድረስ ለሶስተኛ ወገኖች መሸጥ፣ የዕቃውን የባለቤትነት መብት ለሶስተኛ ወገኖች ማስተላለፍ ወይም ለተዋዋይ ወገኖች ማንኛውንም መብት የመስጠት መብት የለውም። እንዲሁም ገዢው እቃውን ወደ መሬት እና/ወይም ህንጻ ወይም ሌላ ማንኛውም የማይንቀሳቀስ ወይም የግል ንብረት ላይ እቃው ሙሉ በሙሉ እንዲሆን በቋሚነት ለመጠገን መብት የለውም።

ገዢው የባለቤትነት መብቱ የተጠበቀ ሆኖ የተላኩ ዕቃዎችን በተገቢው ጥንቃቄ እና እንደ ሻጩ ሊታወቅ የሚችል ንብረት ማቆየት ይጠበቅበታል። እንዲሁም ገዢው በማናቸውም ምክንያት በሚደርስ ጉዳት እና ኪሳራ ላይ የባለቤትነት መብቱ እስከሚቆይበት ጊዜ ድረስ እቃውን መድን እና በመጀመሪያ ጥያቄ ሻጩ የእነዚህን ኢንሹራንስ ፖሊሲዎች እንዲያገኝ መፍቀድ ይጠበቅበታል። ገዢው በእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ የተጠቀሱትን ግዴታዎች ካልፈፀመ ሻጭ ወዲያውኑ እና ያለ ምንም ቅድመ ማስታወቂያ የተረከቡትን እቃዎች በገዢው ይዞታ ላይ ያለውን የባለቤትነት መብት ተጠብቆ የመውሰድ መብት አለው። አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ገዢው በእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ እንደተገለጸው ዕቃውን መልሶ የመውሰድ መብቱን እንዲጠቀምበት በማይሻር ሁኔታ ሥልጣን ይሰጣል።

ሻጩ በእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ በተጠቀሰው መሠረት ዕቃውን መልሶ የመውሰድ መብቱን ተጠቅሞ ከሆነ ስምምነቱ ምንም ዓይነት የፍርድ ጣልቃ ገብነት ሳያስፈልግ ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ሻጩ ለደረሰበት ጉዳት ካሳ የማግኘት መብት እንደተጠበቀ ሆኖ ስምምነቱ እንደተቋረጠ ይቆጠራል። ወጪዎች.
በንግድ ወይም በሙያው የሚሠራው ገዥ ከንግድ ሥራው አንፃር የባለቤትነት መብቱ የተጠበቀ ሆኖ የቀረቡትን ዕቃዎች በመሸጥ ለሦስተኛ ወገኖች የማቅረብ መብት አለው። እንደዚህ አይነት ሽያጭ በሚኖርበት ጊዜ ገዢው ተገቢውን መጠን ወዲያውኑ እና ሙሉ በሙሉ መክፈል አለበት. በተጨማሪም በብድር የሚሸጥ ከሆነ ገዢው በጠየቀው ጊዜ ሻጩ የተረከበው ዕቃ ባለቤት መሆኑን እና የሚመለከተው ደንበኛ ሙሉ ክፍያ እስካልፈጸመ ድረስ ለደንበኛው ማሳወቅ ይጠበቅበታል።

በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ገዢው ስለማንኛውም ለውጦች እና/ወይም የይገባኛል ጥያቄዎች ለሻጩ ሁል ጊዜ ማሳወቅ አለበት።

ማድረስ

ከሻጩ ጋር የተስማሙ የማስረከቢያ ጊዜዎች ለማመልከት ዓላማዎች ናቸው ስለዚህም አስገዳጅ አይደሉም።

የተጠቀሰው የመላኪያ ጊዜ ካለፈ ገዢው ሻጩን ለኪሳራ ወዘተ ለመጠየቅ መብት የለውም, ወይም ገዢው ስምምነቱን ለማቋረጥ ወይም ትዕዛዙን የመሰረዝ መብት የለውም.
የማስረከቢያ ጊዜ በሚከተሉት ጊዜያት እንደጀመረ ይቆጠራል።

  • ሻጩ የትዕዛዝ ማረጋገጫ በተላከበት ቀን;
  • ሻጩ የሚገባውን መጠን፣ የላቀ ክፍያ ወይም ዋስትና በተቀበለበት ቀን።
    በነዚህ ሁኔታዎች ለውጥ ምክንያት ወይም ለኮንትራቱ አፈጻጸም የታዘዙ እቃዎች በጊዜው ባለመድረሳቸው ምክንያት የመዘግየት ጊዜ ቢፈጠር የማስረከቢያ ጊዜ ሊራዘም ይችላል። ሁሉንም ሁኔታዎች ግምት ውስጥ በማስገባት ለተመጣጣኝ ጊዜ ይራዘማል.
    የማስረከቢያ ጊዜ የሚጀምረው እቃው ከሻጩ የንግድ ግቢ፣ መጋዘን ወይም ሌላ የማከማቻ ቦታ ሲወጣ ነው።
    በማቅረቢያ ጊዜ ውስጥ በመዘግየቱ ምክንያት የተፈጠረ የምርት ኪሳራ በምንም መልኩ ለሻጩ ሊጠየቅ አይችልም.

የማስረከቢያ ቦታ

ሽያጩ ምንም ይሁን ምን ሽያጩ EXW፣ FCA፣ FOB፣ BRF (Inco ውሎች) ወይም በማንኛውም ተመሳሳይ ወይም ተመሳሳይ ሁኔታ የማስረከቢያ ቦታ የገዢ ቤት ወይም የንግድ ቦታ ተደርጎ ይቆጠራል። ትራንስፖርትን በሚመለከት ምንም አይነት ዝግጅት ካልተደረገ እና ገዢው በጊዜው ለማጓጓዝ ዝግጅት ካላደረገ, የማጓጓዣው ቦታ በሚሸጥበት ጊዜ እቃው የሚገኝበት ቦታ እንደሆነ ይቆጠራል. ስምምነቱ በተጠናቀቀበት ጊዜ እቃዎቹ በነበሩበት ሁኔታ ከሻጩ የንግድ ቦታዎች ወይም ሌላ የማከማቻ ቦታ ይላካሉ. CRF-መላኪያ ተፈጻሚ የሚሆነው በሻጩ ከተስማማ ወይም ከተገለጸ ብቻ ነው።

የተረከቡትን እቃዎች ለመውሰድ ገዢው ያስፈልጋል. ይህን ካላደረገ (በጊዜው) ሻጩ የተረከቡትን እቃዎች እንዲወስድ እና/ወይም እቃው ከተከማቸበት ቦታ እንዲሰበስብ ወይም እንዲያስወግድ ለ1 ሳምንት ያስችለዋል። ይህ የሚደረገው በገዢው አደጋ እና ወጪ ነው። በ 1 (አንድ) ሳምንት ጊዜ ውስጥ የተረከቡትን እቃዎች ገዢው ካልወሰደ ሻጩ ውሉን እንዲሞላ የመጠየቅ ወይም ውሉ የተቋረጠበትን ምንም አይነት የፍርድ ቤት ጣልቃ ገብነት የማወጅ መብት አለው, ይህ ሁሉ የሻጩን ሙሉ የመጠየቅ መብት ሳይነካ ነው. ከገዢው የሚደርስ ጉዳት. በጽሁፍ ካልተስማማ በስተቀር ሻጭ አስቀድሞ ከተከፈለ ጭነት ጋር እቃዎችን ለገዥው መለያ እና አደጋ ይልካል። አደጋው የገዢው እቃው ከሻጩ የንግድ ቦታ ወይም መጋዘን እንደወጣ ወይም ከሶስተኛ ወገኖች ተከትለው መላክ ሲቻል የእነዚህ የሶስተኛ ወገኖች ግቢ ወይም መጋዘን ነው። በጽሁፍ ካልተስማማ በስተቀር ሻጩ የሚላክበትን መንገድ ይወስናል። በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች ገዢው ተመራጭ አማራጭ የማስረከቢያ ዘዴን (በጥሩ ጊዜ) ማቅረብ እና ማንኛውንም ተጨማሪ ወጪ መክፈል አለበት።

የእቃውን ማሸግ ካስፈለገ ሻጩ ያቀርባል። በሻጭ የቀረበው ማሸግ (ቁሳቁስ) ለገዢዎች መለያ እና ከደረሰበት ጊዜ ጀምሮ ለአደጋ ነው።

ገዢው ማሸጊያው በቸልተኝነት በመከፈቱ ምክንያት የደረሰውን ጉዳት ካሳ ሊጠይቅ አይችልም።

ሻጩ ተፈላጊ ወይም አስፈላጊ ነው ብሎ ከገመተ በስምምነቱ መሰረት የሚደርሰውን ዕቃ ገዥ በከፊል የማድረስ መብት አለው።

ከተሰጠ በኋላ መሰብሰብ

የቴክኒሻን ወይም የሌሎች ሰራተኞች አገልግሎት ለገዢ ወይም ለሌላ አካል ሲቀርብ፣ የጉዞ፣ የስራ ጊዜ እና ተጨማሪ ወጪ በሻጩ በተወሰነው ዋጋ የሚከፈል ይሆናል፣ ያለቅድመ ሁኔታ በግልፅ ካልተስማሙ በስተቀር።
ገዢው ምንም ተጨማሪ ወጪ ሳያስከፍል ለሜካኒኩ የሚከተሉትን እንዲያቀርብ ይፈለጋል፡- አስፈላጊ እርዳታ (ተሸካሚዎች፣ ማጽጃዎች፣ ረዳቶች፣ ወዘተ.) እንዲሁም አስፈላጊውን ማንሳት፣ ማጓጓዣ እና ሌሎች መሳሪያዎች እና ማሽኑን ለማስገባት እና ለመገጣጠም የጽዳት እቃዎች። . ገዢው ይህን አለማድረግ ሻጩ በገዢው ወጪ አስፈላጊውን እርዳታ እንዲቀጥር እና እንዲሳተፍ ያደርጋል።

እንደ የመሠረት ሥራ እና የጡብ ሥራ ፣ የመሠረት መጣል ፣ የቧንቧ እና ኬብሎች ለጋዝ ፣ ኤሌክትሪክ ፣ ውሃ ወይም የታመቀ አየር እና የመንዳት ማርሽ መትከል ያሉ ሁሉም ሊሆኑ የሚችሉ የግንባታ ስራዎች በገዢው አደጋ እና መለያ ላይ ናቸው። በዚህ ረገድ ሻጭ ምንም አይነት ተጠያቂነት አይቀበልም።
የዝግጅት ስራው ዘግይቶ በመጠናቀቁ ወይም በማናቸውም ምክንያት ሻጩ ተጠያቂ በማይሆንበት ምክንያት ቴክኒሻኑ እንደታቀደው ስራውን መጀመር አይችልም ወይም ስራውን ማገድ ያለበት ማንኛውም ተጨማሪ ወጪ ሙሉ በሙሉ በገዢው ዋጋ ነው። .

ስብሰባው በተለመደው የስራ ሰአት መካሄድ ካልቻለ በውጤቱ የሚወጡት ተጨማሪ ወጪዎች በገዢው ዋጋም ናቸው።

የኤሌክትሮኒካዊ መሳሪያዎችን እና/ወይም ተከላውን በተመለከተ፣ ሻጩ በአቅርቦት ውሎች እና ሁኔታዎች ላይ ከተቀመጡት በስተቀር ምንም አይነት ተጠያቂነት አይቀበልም።

አስቀድሞ ካልተስማማ በስተቀር ልዩ የደህንነት እርምጃዎች እና ሌሎች ድንጋጌዎች በተግባር ላይ ሊውሉ እና በገዢዎች መለያ እና ኃላፊነት ላይ መከበር አለባቸው።
በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለደረሰው ጉዳት ሻጭ ምንም አይነት ተጠያቂነት አይወስድም ፣በእቃዎች መጫኛ/መገጣጠም ተገቢ ባልሆነ መሠረት ላይ ለሚደርሰው ጉዳት ፣ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ፣በባለሙያ ወይም አላግባብ አጠቃቀም ምክንያት ለሚደርስ ጉዳት። በዓላማ፣ በግዴለሽነት ወይም በከባድ ቸልተኝነት በሻጩ ካልተከሰተ በስተቀር ሻጩ ለተከታታይም ሆነ ለተዘዋዋሪ ጉዳት ወይም የመሰብሰቢያ ሥራው በተከናወነበት መንገድ ምክንያት ለሚደርሰው ትርፍ ኪሳራ በምንም ዓይነት ሁኔታ ተጠያቂ አይሆንም። ዕቃዎቹ እንዴት እንደሚሠሩ እና ጥቅም ላይ ያልዋሉ ነገሮች ካሉ ሻጩ ተጠያቂ አይሆንም።

በዚህ ረገድ በሶስተኛ ወገኖች ለተነሳ ማንኛውም ድርጊት ገዢው ሻጩን እና ሰራተኞቹን ማካካስ ይጠበቅበታል።

ጥገናዎች

ሻጩ ለጥገና፣ ለክለሳዎች፣ ለጥገና፣ ለአገልግሎት እና/ወይም ስለ ማሽኖች እና መሳሪያዎች ምክር በሚከተሉት ሁኔታዎች ላይ ትዕዛዞችን ያስተዳድራል።

ሻጩ ስራውን ለማከናወን የሚያስፈልገውን ጊዜ እና ዋጋ ይገምታል. ይህ ግምት አስገዳጅ እና ሙሉ በሙሉ ያለ ቁርጠኝነት አይደለም፣ በጽሁፍ እንደተወሰነ በግልፅ ካልተጠቀሰ በስተቀር።

ሻጩ ከማሽኑ ወይም ትዕዛዙ ጋር የተያያዘ መሳሪያ ካልሆነ በስተቀር ለሚደርሰው ጉዳት፣ በህንፃዎች እና ይዘታቸው ላይ ለሚደርሰው ጉዳት፣ ወይም በሻጩ ያልደረሰውን ማሽን ወይም መሳሪያን በሚመለከት ተጠያቂ አይሆንም። በማሽኑ ወይም በመሳሪያው ላይ ለሚሰራው ስራ ሆን ተብሎ ሻጩ ቸልተኛነት ወይም ከፍተኛ ቸልተኝነት ከሆነ ሻጩ ለትዕዛዙ ምርት/ማጠናቀቂያ ከሚያስፈልገው መጠን በላይ ተጠያቂ አይሆንም። ሻጩ የሚፈልግ ከሆነ ገዢው በትእዛዙ ምርት ወቅት የተደረጉትን ስህተቶች ለመጠገን እድል መስጠት አለበት. ገዢው እንደዚህ አይነት እድል ካልሰጠ ሻጩ ተጠያቂ አይሆንም። ዋስትና የሚሰጠው በጽሁፍ ከተገለጸ ብቻ ነው።

በሻጩ የስራ ቦታ ላይ በማሽን ወይም በመሳሪያዎች ላይ ስራዎች እየተሰሩ ከሆነ በገዢው ሒሳብ ማሽኑ/ማሽኑ ወይም መሳሪያዎቹ ከተለመዱት አደጋዎች፣ወደ ገዢው የንግድ ቦታ በሚጓጓዙበት እና በሚጓጓዙበት ወቅት እና በጊዜው ካሉ አደጋዎች ጋር መድን መያዙን ማረጋገጥ አለበት። በሻጭ አውደ ጥናት ውስጥ አሳልፈዋል። የሻጩ ተጠያቂነት ለእሱ በተከፈለው የኢንሹራንስ ክፍያ መጠን ብቻ የተገደበ ነው. የተወሰነ ዋጋ በጽሁፍ፣ በግልፅ እና በብዙ ቃላት ከተስማማ፣ የኢንሹራንስ አረቦን በውስጡ ተካቷል።

ለትዕዛዙ ማጠናቀቂያ የሚከፈለው ክፍያ በ 8 ቀናት ውስጥ ካልተደረገ በክፍያ መጠየቂያው ቀን ወለድ ከተከፈለበት ቀን ጀምሮ ባለው ቀሪ መጠን ላይ. የወለድ መጠኑ የሚወሰነው በእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ በተጠቀሰው መንገድ ነው.
በእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ካልተቀበሉ ሻጭ የተጠናቀቁ ትዕዛዞችን በተመለከተ ቅሬታዎችን መቀበል አይጠበቅበትም።

ቅሬታዎች

ገዢው ከሌሎች ነገሮች በተጨማሪ የእቃውን ብዛት እና ጥራት ለማረጋገጥ እና የደረሰውን ጉዳት ለማጣራት ይፈለጋል.
ገዢው ስለታዩ ጉድለቶች ቅሬታዎችን ወዲያውኑ እና ያለምንም መዘግየት ለሻጩ ትኩረት መስጠት አለበት ከተባሉት ጉድለቶች ሙሉ መግለጫ ጋር። የማይታዩ ጉድለቶችን በሚመለከት ቅሬታዎች ያለምንም መዘግየት እና ጉድለት ከተገኘ ከ 8 (ስምንት) ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ በጽሁፍ መቅረብ አለባቸው ወይም በትክክል ሊገኙ ከሚችሉ ጉድለቶች ሙሉ መግለጫ ጋር. ተገቢ ያልሆነ አያያዝ ወይም የእቃዎቹ በቂ ያልሆነ እንክብካቤ የይገባኛል ጥያቄን ወደ ማጣት ያመራል። የቀረቡት እቃዎች ክፍሎች ጉድለት ካለባቸው ይህ ገዢው ሙሉውን ስብስብ ላለመቀበል መብት አይሰጥም። ከወለዱ በኋላ ምንም ሳይዘገዩ ስለ ጉድለቶች ቅሬታዎች ወዲያውኑ መደረግ አለባቸው.

ሻጩ ቅሬታውን ተዓማኒነት ያለው ነው ብሎ ካሰበ ሻጩ ጉድለት ያለበትን ወይም የጎደሉትን እቃዎች ለመተካት፣ ለመጨመር ወይም ለመጠገን በቂ ጊዜ መፍቀድ አለበት።

የመላኪያዎች መመለስ

ገዢው የተላኩትን እቃዎች ለሻጩ እንዲመልስ የሚፈቀደው ሻጩ ትክክለኛ እና ቅድመ ፍቃድ በጽሁፍ ከሰጠ ብቻ ነው።
የተላኩ ዕቃዎችን ለመመለስ ማንኛውም ወጪዎች በገዢዎች መለያ እና አደጋ ላይ ናቸው።
የተላኩ ዕቃዎችን መመለስ ገዢው ከሻጩ ጋር ያለውን ስምምነት ለማቋረጥ እና/ወይም ክፍያውን በከፊል ወይም ሙሉ ለማገድ አይፈቅድለትም።

ሻጩ በምንም አይነት ሁኔታ በሻጩ እና/ወይም በሦስተኛ ወገኖች ለገዥው በሚደርሰው እቃ ለተነሳው ወይም ለተፈጠረው ማንኛውም እውነተኛ እና/ወይም የግል ንብረት፣ለሚያስከተለው ኪሳራ ወይም ለማንኛውም አይነት ቀጥተኛ ያልሆነ ኪሳራ ተጠያቂ አይሆንም። .
እቃው በሻጩ ግቢ ወይም መጋዘን ውስጥ ከሆነ፣ በዚያ ጊዜ ውስጥ፣ በምንም አይነት ሁኔታ ሻጩ ለጉዳት፣ ለስርቆት፣ ለውድመት፣ ለኪሳራ ወይም ለሌላ ለማንኛውም ጉዳት ተጠያቂ አይሆንም። የሻጮች ክፍል. ከላይ የተጠቀሰው የኃላፊነት መጓደል ለባልደረቦቹ ተዓማኒነት ያለው ነው, እሱም ስምምነቱን ለመፈጸም ጥቅም ላይ የሚውለው እና የተገዙ እቃዎች እና / ወይም ክፍሎች ለማጓጓዝ የሚያገለግሉ ወገኖች, በእነዚያ ተባባሪዎች ሆን ተብሎ ከባድ ቸልተኝነት ካልሆነ በስተቀር.

ከአቅም በላይ የሆነ ጉልበት

ከሁለቱም ተዋዋይ ወገኖች የአፈጻጸሙ መዘግየት ወይም ውድቀት ከአቅም በላይ በሆነ ኃይል መከሰት ምክንያት ከሆነ ይቅርታ ይደረጋል። ለዚህ ስምምነት ዓላማ ሲባል፣ ከኃይል በላይ የሆነው ኃይል ማለት የእግዚአብሔርን ድርጊቶች፣ እሳት፣ ጎርፍ፣ ፍንዳታ፣ አመጽ፣ ጦርነቶች፣ አውሎ ነፋሶችን ጨምሮ በምክንያት ሊገመት የማይችል ወይም በፓርቲው ቁጥጥር ስር ያለ ምክንያት ወይም ክስተት ነው። , ሽብርተኝነትን ማበላሸት, ማበላሸት. ከሻጩ ወይም ከአቅራቢዎቹ ካልሆነ በስተቀር ሻጩ ትዕዛዙን እንዳያጠናቅቅ የሚከለክሉ የመንግስት እርምጃዎች፣ የመንግስት ተግባራት፣ ትእዛዞች፣ የስራ ማቆም አድማዎች እና ሌሎች መሰል ክስተቶች ከተጎዳው አካል ከሚጠበቀው እና ከቁጥጥር ውጭ የሆኑ ክስተቶች ምንም እንኳን ተዋዋይ ወገኖች የእነዚህን ድርጊቶች ፣ ክስተቶች ወይም ክስተቶች ተፅእኖ ለመከላከል ፣ ለማስወገድ ፣ ለማዘግየት ፣ ወይም ውጤቱን ለማቃለል እና የትኞቹ ክስተቶች ወይም ተፅእኖዎች ተዋዋይ ወገኖች በዚህ ስምምነት ውስጥ ያሉትን ግዴታዎች ባለመወጣታቸው ምክንያት ሊሆኑ የማይችሉ ምክንያታዊ ጥረቶች ቢኖሩም ።

ውል መጣስ

ውል ማፍረስ አስገዳጅ ውል ወይም የዋጋ ልውውጥ በአንድ ወይም በብዙ ተዋዋይ ወገኖች የማይከበርበት አፈጻጸም ባለማድረግ ወይም በሌላኛው ተዋዋይ ወገን አፈጻጸም ላይ ጣልቃ የሚገባበት የሕግ ምክንያት ነው። ፓርቲው የገባውን የውል ቃል ካልፈጸመ ወይም በውሉ ላይ እንደተገለፀው ስራውን እንደማይፈጽም ለሌላኛው አካል መረጃ ከሰጠ ወይም በድርጊቱ እና በምግባሩ ውሉን ማከናወን የማይችል መስሎ ከታየ፣ ውሉን ለመጣስ. ውል ማፍረስ ከህጋዊ ሰበብ ውጭ የውሉን ሙሉ በሙሉ ወይም ከፊል የሆነውን ማንኛውንም ቃል ለመፈጸም ውድቀት ነው። ይህ የኢንደስትሪውን ደረጃ ወይም መስፈርቶቹን ባሟላ መልኩ አለመፈፀም፣ እንዲሁም በኪሳራ ጊዜ፣ ክፍያ መታገድ፣ ሙሉ ወይም ከፊል መዘጋት፣ ማጣራት፣ ማስተላለፍ ወይም የገዢውን ንግድ መጨማደድ ያጠቃልላል። ሻጩ ምንም አይነት የጥፋተኝነት ማስታወቂያ ወይም የዳኝነት ጣልቃ ገብነት ሳይጠየቅ የእያንዳንዳቸውን ስምምነቶች ከ 6 (ስድስት) ወራት ላልበለጠ ጊዜ ለማገድ ወይም ሻጩ ለመክፈል ሳይገደድ ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የማቋረጥ መብት አለው. ማንኛውንም ጉዳት ወይም ማንኛውንም ዋስትና ለመኖር እና ለሻጩ የተሰጡ ሌሎች መብቶች ሳይሸራረፉ.

ገዢው ከዚህ ስምምነት የሚነሱትን ግዴታዎች የማገድ እና/ወይም ስምምነቱን የማቋረጥ መብት ያለው ሻጭ በጽሁፍ እንዲያደርግ ከታዘዘ በኋላ ግዴታውን መወጣት ከባድ በሆነበት ጊዜ ብቻ ነው።

ሻጩ የግዴታውን መሟላት ካቆመ, እና የእገዳው ጊዜ ሲያበቃ - ለስምምነቱ አፈፃፀም ወይም ሙሉ ወይም ከፊል መቋረጥን የመምረጥ መብት አለው.

ከታገደ ወይም ከተቋረጠ ሻጩ በእገዳው ምክንያት ያወጣውን ወጪ ከተቀነሰ በኋላ የተስማማው ዋጋ ወዲያውኑ የሚከፈል እና የሚከፈል ሲሆን ሻጩም ሊኖረው ይገባል።

ለስምምነቱ አፈጻጸም ለተቀመጡት እቃዎች እና/ወይም ለታዘዙት እቃዎች ክፍያ የመጠየቅ መብት, ለእንደዚህ አይነት እቃዎች ምክንያታዊ በሆነ ዋጋ ሊጠየቅ ይችላል.

ስምምነቱ ከተቋረጠ በኋላ ገዢው ከሻጩ የተቀበለውን ዕቃ ቢመልስ ሻጩ መላክ እስኪያገኝ ድረስ የሸቀጦቹ መመለሻ ሁል ጊዜ በገዢዎች መለያ እና አደጋ ላይ ይሆናል።

ዋስትና

ይህ ጽሑፍ ተፈጻሚ የሚሆነው ከሽያጭ/ግዢ ስምምነት ጋር በተገናኘ በግልጽ ከተረጋገጠ ብቻ ነው።
ሻጩ ማሽኑ በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ዋስትና ይሰጣል፣ በማሽኖች ዕድሜ እና በምርት ሰአታት ምክንያት የሚጠበቀውን መደበኛ ድካም እና እንባ ከግምት ውስጥ በማስገባት ካልሆነ በስተቀር።

ከዚህ በላይ ባለው አንቀጽ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ዋስትናው ሻጩ የተበላሹ የማሽን ክፍሎችን ያለምንም ክፍያ እንዲተካ ወይም እንዲጠግን ያስገድዳል። ዋናው አምራቹ እስከሚችለው ድረስ.

ዋስትናው የሚሠራው የመጀመሪያው የሚሸጥበት ቀን ሲሆን ለ1 ወር የሚቆይ ይሆናል።

ከሆነ እና መቼ ዋስትናው አይተገበርም-
ገዢው ሁሉንም ግዴታዎቹን አላሟላም, በተለይም ክፍያን እና / ወይም ገዢው ጉድለቱ ከተገኘ በኋላ ያለምንም መዘግየት ወዲያውኑ ለሻጩ ማሳወቅ አልቻለም. ሁሉም አስፈላጊ እውነታዎች በጽሁፍ መቀመጥ አለባቸው. ገዢው ሻጩ የተጠረጠረበትን ጉድለት እንዲመረምር እና በዋስትና ስር ያሉትን ግዴታዎች እንዲወጣ ካላስቻለው እና/ወይም ማሽኑ ተጭኖ ወይም ተጭኖ፣ ሌላ ቦታ ተወስዶ፣ ተጠግኖ እና/ወይም በማንኛውም በሻጭ ልዩ ፍቃድ ባልተሰጠው አካል ተለውጧል። እንዲህ አድርግ, ለማንኛውም የይገባኛል ጥያቄ ብቁ አይሆንም. በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለደረሰው ጉዳት ሻጭ ምንም አይነት ተጠያቂነት አይወስድም ፣በእቃዎች ተከላ/መገጣጠም ተገቢ ባልሆነ መሠረት ላይ ለሚደርሰው ጉዳት ፣ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ፣በባለሙያ ወይም አላግባብ አጠቃቀም ምክንያት ለሚደርስ ጉዳት። የመሰብሰቢያ ሥራው በሚከናወንበት ሁኔታ ምክንያት ለሚደርሰው ጉዳት ወይም ለትርፍ ኪሳራ ሻጩ በምንም ዓይነት ሁኔታ ተጠያቂ አይሆንም። ሻጩ በተለመደው መበላሸት እና መበላሸት ፣ ማሽኑን በተሳሳተ መንገድ መጠቀም ፣ ከመጠን በላይ መጫን ፣ ተገቢ ባልሆኑ መሳሪያዎች አጠቃቀም ፣ በኬሚካል እና / ወይም በኤሌክትሪክ ተፅእኖ ለሚመጡ ጉድለቶች ተጠያቂ አይሆንም።

ከትልቅ ቸልተኝነት ወይም ሀሳብ በስተቀር ሻጭ ምንም ተጨማሪ ዋስትና እና/ወይም እዳ የለውም።

የተገዙት ምርቶች ጊዜያዊ ለጥገና አለመገኘት ሻጩ በማንኛውም ሁኔታ ምንም አይነት ኪሳራ እንዲከፍል አያስገድድም ወይም ለገዢው ያሉትን የክፍያ ግዴታዎች አያግድም።
ሻጭ የተተኩ የማሽን ክፍሎችን ባለቤትነት ይይዛል። የባለቤትነት መብት ወደ ገዢው ከተላለፈ, በሚተካው ጊዜ ክፍሎቹን ለሻጩ ወዲያውኑ እንዲያገኝ የማድረግ ግዴታ አለበት.
(*) የዋስትና ድንጋጌዎች በሻጩ በተተኩ ክፍሎች ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ።
ሻጩ ከታዘዘ በኋላ ክፍሎቹን የመተካት ወይም የመጠገን ግዴታውን በተመጣጣኝ ጊዜ ውስጥ ካልተወጣ፣ ለተጠገኑት ዕቃዎች ገዢው ምክንያታዊ በሆነ መንገድ ካገኛቸው ወጪዎች የበለጠ ተጠያቂ ይሆናል። የሶስተኛ ወገን እና እነዚያ ጥገናዎች ከመጀመሪያው የግዢ ዋጋ ከግማሽ የማይበልጡ ከሆነ ብቻ።
በሚተካበት ጊዜ ሻጩ በምንም አይነት ሁኔታ ከዋናው የግዢ ዋጋ በላይ ዕዳ አይኖረውም ወይም ገዢው እቃውን ወደ መጀመሪያው ሁኔታው ለሻጩ መመለስ አለበት. ከላይ በተጠቀሰው ግልጽ ፍቃድ በሻጩ ወይም በመወከል ጥገና ወይም ለውጦች ከተደረጉ (*).

ክርክሮች

ይህ ስምምነት በኔዘርላንድስ ህግ የሚገዛ ሲሆን በስምምነቱ መጠናቀቅ ምክንያት በተዋዋይ ወገኖች መካከል የሚነሱ አለመግባባቶችን ለመስማት እና ለመወሰን ብቻ የተፈቀደ ነው።
በሁለቱ ወገኖች ሊፈታ የማይችል ማንኛውም አለመግባባት ወይም የይገባኛል ጥያቄ በአምስተርዳም ከተማ ፍርድ ቤት በግልግል ዳኝነት ፍርድ ቤት በሥነ-ሥርዓቱ መሠረት ይፈታል ።

MASTERBAG ከጉተንበርግ | ኢንተለጀንስ ፈጠራን ይመራል።

ኢንተለጀንስ ፈጠራን ይመራል።

ማስተር ቦርሳ በዚህ መስክ ውስጥ ፈጠራን መምራት እንዲቀጥሉ የሚያስችላቸው በወረቀት ከረጢት ማሽን መሳሪያዎች መስክ ጥልቅ ዕውቀትን አከማችቷል ፣ ሁሉም ሞዴሎች የወረቀት ቦርሳዎችን ልዩ ፍላጎቶች በትክክል ያሟላሉ ፣ ለእያንዳንዱ ደንበኛ ልዩ ፍላጎቶች ፍጹም መፍትሄ ይሰጣል ።

ዛፎች ለሁሉም | ጉተንበርግ

ዛፎች ለሁሉም
 

የጉተንበርግ ሥነ-ምህዳራዊ ተልእኮ፣ በ“ዛፎች ለሁሉም” ተነሳሽነት አጋር የመሆን ቀጣይነት ያለው ግብ ላይ ነው። ውጥኑ በድምሩ 43 ሄክታር አዳዲስ ደኖችን ለማስቀጠል አቅዷል፣ ይህ ከሊምበርግ አውራጃ የ'1 ሚሊዮን ዛፎች የድርጊት መርሃ ግብር' አካል በመሆኑ የዚህ ፕሮጀክት አካል በመሆናችን ኩራት ይሰማናል።

ቀፎ - ዘላቂ ልምዶችን ማሳደግ እና ለአካባቢ ተስማሚ መፍትሄዎችን መስጠት

ባዮግራዳዳብል የሚችሉ ቦርሳዎች እና የምግብ ሳጥኖች

የንብ ቀፎ ቀጣይነት ያለው አሰራርን በማስተዋወቅ እና ንግዶችን እና ግለሰቦችን የአካባቢ ተጽኖአቸውን እንዲቀንሱ ለማገዝ ለአካባቢ ተስማሚ መፍትሄዎችን ለመስጠት ተዘጋጅቷል። የተለያዩ ባዮግራዳዳዴድ ቦርሳዎችን እና የምግብ ሳጥኖችን እናቀርባለን።

amAM