Загальні умови продажу Gutenberg grafische machines BV Нідерланди

визначення

Покупець – особа, яка укладає з продавцем договір купівлі-продажу товарів та/або надання послуг продавцем.

«Продавець» означає Gutenberg Grafische Machines BV

«Письмо» включає електронну пошту, лист та подібні засоби зв’язку

«Контракт» означає юридично обов’язкову угоду між покупцем і продавцем, укладену відповідно до цих умов.

«Виконання» означає доставку товарів або завершення надання послуг та/або виконання робіт відповідно до контракту.

«Товари» означає товари, які будуть продані за контрактом. «Послуги/роботи» означають послуги, що надаються за контрактом.

Застосовність

Ці Положення та Умови застосовуються до всіх пропозицій і угод з Продавцем, якщо сторони прямо не домовилися про інше.

Пропозиції

Усі пропозиції, зроблені Продавцем, не є зобов’язуючими та необов’язковими, якщо інше прямо не погоджено в письмовій формі. Пропозиції дійсні протягом 8 (восьми) днів після дати, якщо інше не домовлено.

Брошури, малюнки, креслення, специфікації розміру чи ваги тощо, надані Продавцем, жодним чином не зобов’язують продавця. Оскільки вони призначені лише для того, щоб скласти загальне враження про те, що пропонується, якщо сторони не домовилися про інше в письмовій формі.

Висновок

Договір купівлі-продажу є обов'язковим лише за умови, що він укладений у письмовій формі. Договір вважається укладеним у письмовій формі, як тільки Продавець і Покупець підписують його, або як тільки Покупець отримує підтвердження свого замовлення від Продавця. Договір купівлі-продажу або підтвердження замовлення вважається повністю правильним і повним, якщо Покупець не заперечує проти цього в письмовій формі протягом 24 годин після того, як його було відправлено продавцем.

Продавець не зобов'язаний будь-якими подальшими усними та/або письмовими доповненнями/поправками до початкової угоди.

Якщо покупець ще невідомий продавцю, покупець підлягає отриманню інформації про спроможність і достатню платоспроможність покупця.

Продавець має право, якщо вважає за потрібне та/або бажане, залучити третіх осіб для правильного та своєчасного виконання договору. Продавець повинен попередньо проконсультуватися з Покупцем з таких питань, якщо не потрібні негайні дії. Продавець має право стягнути з покупця витрати за участь третіх сторін, за винятком випадків, коли Продавця можна звинуватити в необхідності участі, або якщо угоду можна було б виконати правильно та в межах часу без такої участі.

Ціни

Ціни, вказані чи вказані продавцем у пропозиціях, рекламі, листуванні чи будь-де в інших місцях, указані продавцем у євро і завжди без зобов’язань, якщо інше не погоджено в письмовій формі.

Ціни не включають упаковку, доставку, (роз)вантаження та страхування. Якщо від Продавця вимагається упакувати та/або доставити та/або застрахувати товар, вартість якого буде стягнута окремо, якщо інше не домовлено, у письмовій формі.

Ціни не включають ПДВ та будь-які інші податки, імпортне мито та інші офіційні збори.

Оплата

Умовами оплати є 30% негайний початковий внесок і залишок до завантаження, без будь-яких знижок або взаємозаліків за допомогою банківської гарантії, акредитива або платежу чи переказу на банківський рахунок, вказаний Продавцем, якщо інше не домовлено в письмовій формі. Якщо оплата здійснюється через банк, датою платежу вважається дата зарахування коштів на рахунок продавця.

У всіх випадках Продавець має право виставляти рахунок за кожну часткову поставку та/або вимагати передоплату від Покупця. Якщо Продавець має достатні підстави сумніватися в тому, що Покупець (повністю) виконує свої платіжні зобов’язання, Продавець має право, на власний розсуд, вимагати від Покупця достатнього відповідного забезпечення перед виконанням або продовженням виконання угоди. Продавець має право призупинити виконання своїх зобов'язань, доки Покупець не здійснить такий авансовий платіж або не надасть таке забезпечення.

Якщо Покупець не сплачує до завантаження, він порушує закон без будь-якого попереднього повідомлення, і він повинен відсотки на суму, належну продавцю, починаючи з останнього дня, коли мав бути здійснений платіж. Відсоткова ставка має бути такою ж, як основна ставка Європейського центрального банку, збільшена на 3% комісії за непогашеною сумою та сумою, що підлягає сплаті, за рік.

Покупець повинен відшкодувати продавцю витрати як у судовому, так і позасудовому порядку, які поніс продавець у зв’язку з невиконанням, несвоєчасним або неповним виконанням Покупцем своїх зобов’язань, включаючи будь-які позасудові витрати на збір і витрати на правову допомогу (у Нідерландах, а також за їх межами).

Якщо до або під час виконання угоди відбувається зміна валюти/курсу обміну, Продавець має право стягувати з Покупця будь-яку зміну курсу обміну, яка є невигідною для Продавця.

Якщо покупець повністю або частково не згоден із сумою(ами), виставленою продавцем у рахунку, покупець повинен повідомити про це продавця в письмовій формі не пізніше ніж протягом чотирнадцяти днів після відправлення рахунку продавцем. Покупець повинен письмово вказати, що, на його думку, є неточним у рахунку/рахунках-фактурах. Якщо Покупець дозволяє пройти цей період, не зробивши жодної заяви Продавцю (якщо Покупець не зможе довести, що він не мав розумної можливості або зобов’язання відповісти раніше) про ймовірні неточності в рахунку-фактурі, вважається, що покупець погодився з тим, що рахунок-фактура/ надіслані йому правильні.

Збереження права власності

Продавець зберігає право власності на всі товари (які мають бути поставлені) до тих пір, поки покупець не виконає всі умови угоди в повному обсязі або поки не буде здійснена повна оплата.

Поки право власності на товари не переходить до покупця, він не має права продавати їх третім особам, передавати право власності на товари третім особам або надавати сторонам будь-які права на них. Покупець також не має права назавжди прикріплювати товар до землі та/або будівлі чи до будь-якої іншої нерухомості чи особистого майна таким чином, щоб товар став єдиним цілим.

Покупець зобов'язаний зберігати поставлені товари, за умови збереження права власності, з належною ретельністю та як визнану власність продавця. Покупець також зобов’язаний застрахувати товари протягом періоду збереження права власності від пошкодження та втрати з будь-якої причини, а також надати Продавцю доступ до цих полісів страхування на першу вимогу. Якщо Покупець не виконує зобов’язань, зазначених у цих умовах, Продавець має право негайно та без будь-якого попереднього повідомлення прийняти доставлені товари із збереженням права власності, які все ще перебувають у власності Покупця. Наскільки це необхідно, Покупець безповоротно уповноважує Продавця скористатися правом прийняти назад товар, як це зазначено в цих умовах.

Якщо продавець скористається своїм правом на повернення товару, як зазначено в цих умовах, угода вважатиметься розірваною без будь-якого судового втручання, повністю або частково без шкоди праву Продавця на компенсацію збитків і витрати.
Покупець, який діє під час підприємницької діяльності або займається професійною діяльністю, має право продавати та постачати третім особам поставлені товари за умови збереження права власності в контексті підприємницької діяльності. У разі таких продажів покупець повинен сплатити належну суму негайно і в повному обсязі. Крім того, у разі продажу в кредит Покупець зобов'язаний на вимогу повідомити свого клієнта про те, що Продавець є власником поставлених товарів, доки відповідний клієнт не здійснив повну оплату.

У таких випадках покупець повинен постійно інформувати продавця про будь-які зміни та/або претензії.

Доставка

Терміни доставки, узгоджені з Продавцем, є орієнтовними і тому не є обов’язковими.

Якщо вказаний термін доставки перевищує покупець, він не має права вимагати від продавця відшкодування збитків тощо, а також розірвати угоду чи скасувати замовлення.
Період доставки вважається розпочатим з наступних моментів:

  • У день, коли продавець надіслав підтвердження замовлення;
  • На дату, коли продавець отримав суму до сплати, передоплату або забезпечення.
    Якщо будь-яка затримка сталася в результаті зміни цих обставин або тому, що товари, замовлені для виконання контракту, не доставлені вчасно, термін доставки може бути продовжений. Він має бути продовжений на розумний період часу з урахуванням усіх наявних обставин.
    Термін доставки починається, коли товар залишає комерційні приміщення, склад або інше місце зберігання Продавця.
    Виробничі втрати, спричинені затримкою терміну доставки, не можуть бути віднесені до продавця жодним чином.

Місце поставки

Незалежно від того, чи здійснюється продаж EXW, FCA, FOB, BRF (терміни Inco) або на будь-якій іншій еквівалентній чи подібній умові, місцем поставки вважається будинок або ділове приміщення Покупця. Якщо не було домовлено про транспортування, і якщо Покупець не в змозі організувати своєчасне транспортування, місцем доставки вважається місце, де товар знаходиться на момент продажу. Товар буде доставлений у стані, в якому він був на момент укладення угоди, з комерційних приміщень Продавця або іншого місця зберігання. CRF-доставка застосовується лише за умови письмової згоди або заявлення продавцем.

Покупець зобов'язаний прийняти доставлений товар. Якщо він не зробить цього (вчасно), Продавець надасть Покупцеві можливість протягом 1 тижня прийняти доставлені товари та/або забрати або вивезти їх із місця, де зберігалися товари. Це буде зроблено на власний ризик і за рахунок покупця. Якщо Покупець не приймає товар, доставлений протягом 1 (одного) тижня, Продавець має право або вимагати завершити договір, або оголосити розірванням договору без будь-якого судового втручання, все це без шкоди для права Продавця також вимагати повного збитки від покупця. Продавець відправляє товари з попередньо оплаченим фрахтом на власний рахунок і ризик покупця, якщо інше не було домовлено письмово. Ризик покладається на Покупця, як тільки товар покине комерційні приміщення або склад Продавця або, у разі доставки від третіх осіб, приміщення або склад таких третіх сторін. Продавець визначає спосіб відправлення, якщо інше не домовлено письмово. У таких випадках Покупець повинен запропонувати бажаний альтернативний спосіб відправлення (завчасно) і сплатити будь-які додаткові витрати.

Якщо потрібна упаковка товару, Продавець надає її. Упаковка (матеріал), що надається Продавцем, з моменту доставки є за рахунок і ризик Покупця.

Покупець не може вимагати відшкодування збитків, спричинених недбалим відкриттям упаковки.

Якщо Продавець вважає це бажаним або необхідним, він має право здійснити часткову поставку Покупцеві товарів, що постачаються за договором.

Збірка після доставки

Коли послуги технічного персоналу або інших працівників надаються Покупцеві або іншій стороні, їх проїзд, робочий час і додаткові витрати стягуватимуться за ставками, встановленими Продавцем, якщо інше прямо не погоджено заздалегідь.
Покупець зобов’язаний безкоштовно надати механіку наступне: необхідну допомогу (носії, прибиральники, помічники тощо), а також необхідні підйомні, транспортні та інші інструменти та чистячий матеріал для доставки та складання машини . Якщо Покупець цього не зробить, Продавець матиме право найняти та залучити необхідну допомогу за рахунок Покупця.

Усі можливі будівельні роботи, такі як земляні роботи та цегляна кладка, закладка фундаменту, прокладка труб і кабелів для газу, електрики, води чи стисненого повітря, а також встановлення приводу здійснюються на ризик і за рахунок покупця. Продавець не несе жодної відповідальності з цього приводу.
Будь-які додаткові витрати, що призводять до того, що технік не може розпочати свою роботу, як було заплановано, або змушений призупинити свою роботу через пізнє завершення підготовчих робіт або внаслідок будь-якої причини, за яку Продавець не несе відповідальності, повністю покриває Покупець. .

Якщо складання не може відбутися в звичайний робочий час, додаткові витрати, понесені в результаті, також покриваються Покупцем.

Стосовно електронного обладнання та/або інсталяції Продавець не бере на себе жодної відповідальності, окрім тих, що викладені в умовах доставки.

Спеціальні заходи безпеки та інші положення повинні бути введені та дотримані на власний рахунок та відповідальність покупця, якщо інше не було домовлено заздалегідь.
Продавець не несе жодної відповідальності за будь-яку пряму чи опосередковану шкоду, спричинену встановленням/монтажем товарів, які були доставлені на невідповідній основі, а також за будь-яку пряму чи опосередковану шкоду, спричинену некваліфікованим чи нерозумним використанням. Продавець ні за яких обставин не несе відповідальності за опосередковані або непрямі збитки або за будь-яку втрату прибутку внаслідок способу виконання монтажних робіт, за винятком випадків, коли Продавець мав місце намір, свідома необережність або груба недбалість. Продавець також не несе відповідальності за те, як експлуатується обладнання та чи використовуються неякісні матеріали.

Покупець також зобов'язаний компенсувати Продавцю та його співробітникам будь-які дії, ініційовані третіми сторонами у цьому відношенні.

ремонт

Продавець керує замовленнями на ремонт, ревізію, технічне обслуговування, обслуговування та/або консультації щодо машин і обладнання на наступних умовах.

Продавець оцінює час і ціну, необхідні для виконання роботи. Ця оцінка не є зобов’язуючою та абсолютно без зобов’язань, якщо вона не вказана в письмовій формі.

Продавець не несе відповідальності за непрямі збитки, пошкодження будівель та їхнього вмісту, окрім машини чи обладнання, до якого відноситься замовлення, або яке стосується машини чи обладнання, доставлених не самим Продавцем. У разі навмисної нерозсудливості або грубої недбалості продавця щодо роботи, виконаної на самій машині чи обладнанні, продавець несе відповідальність не більше суми, належної для виробництва/завершення замовлення. Якщо продавець вимагає, покупець повинен надати продавцю можливість виправити будь-які помилки, допущені під час виготовлення замовлення. Продавець більше не несе відповідальності, якщо покупець не надає такої можливості. Гарантія надається тільки в разі письмової заяви.

Якщо роботи виконуються на машині або обладнанні на робочому місці Продавця, він повинен переконатися, що за рахунок покупця машина/и або обладнання застраховані від звичайних ризиків, ризику під час транспортування до та з комерційних приміщень Покупця та періоду витрачено в майстерні продавця. Відповідальність Продавця обмежується сумою виплаченої йому страхової виплати. Якщо фіксовану ціну було узгоджено в письмовій формі, чітко та так багато слів, страхова премія включається в неї.

Якщо платіж за виконання замовлення не здійснюється протягом 8 днів після дати рахунку-фактури, відсотки нараховуються на непогашену суму з дати рахунку-фактури. Процентна ставка визначається в порядку, зазначеному в цих умовах.
Продавець не зобов'язаний приймати скарги щодо виконаних замовлень, якщо вони не отримані протягом періоду, зазначеного в цих умовах.

Скарги

Покупець зобов'язаний, серед іншого, перевірити кількість і якість товару при отриманні та перевірити на наявність пошкоджень.
Покупець повинен надати Продавцю скарги щодо видимих дефектів у письмовій формі негайно та без затримки після доставки разом із повним описом передбачуваних дефектів. Про претензії щодо невидимих дефектів слід повідомляти в письмовій формі, як тільки вони будуть виявлені без затримки та не пізніше 8 (восьми) днів після того, як дефект було виявлено або могло бути обґрунтовано виявлено разом із повним описом передбачуваних дефектів. Непродумане поводження або недостатній догляд за товаром призводить до втрати претензії. Якщо частини поставленого товару мають дефекти, це не дає покупцеві права відмовитися від усієї партії. Претензії щодо дефектів повинні бути подані негайно, без будь-яких затримок після доставки.

Якщо Продавець вважає скаргу достовірною, покупець повинен надати Продавцю достатній час для заміни, доповнення або ремонту дефектних або відсутніх товарів.

Повернення посилок

Покупець має право повернути доставлений товар продавцю лише за умови, що продавець дає остаточну та попередню письмову згоду.
Будь-які витрати на повернення доставлених товарів покладаються на власний рахунок і ризик Покупця.
Повернення доставленого товару не дає права покупцеві розірвати договір з Продавцем та/або призупинити оплату частково або повністю.

Продавець ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-яке нерухоме та/або особисте майно, непрямі збитки чи будь-які непрямі збитки будь-якого виду покупця, які виникли або спричинені товарами, доставленими покупцеві продавцем та/або третіми сторонами. .
Якщо товари знаходяться в приміщеннях або на складі продавця, протягом цього періоду продавець ні за яких обставин не несе відповідальності за пошкодження, крадіжку, знищення, втрату або будь-яке інше пошкодження, за винятком випадків, коли є будь-які докази наміру, свідомої необережності або грубої недбалості. частина продавців. Вищезазначене упущення відповідальності також є вірогідним для його партнерів, яких він використовує для виконання угоди, а також тих сторін, які використовуються для доставки придбаних товарів та/або частин, якщо немає навмисної грубої недбалості з боку цих партнерів.

Форс мажор

Будь-яка затримка або невиконання будь-якою із Сторін цієї Угоди виправдовується, якщо та в тій мірі, яка спричинена настанням Форс-мажорних обставин. Для цілей цієї Угоди форс-мажорні обставини означають причину або подію, які не є розумно передбачуваними або викликані іншим чином або перебувають під контролем Сторони, яка стверджує про форс-мажорні обставини, включаючи стихійні лиха, пожежі, повені, вибухи, заворушення, війни, урагани , диверсійний тероризм, вандалізм. нещасний випадок, обмеження уряду, урядові акти, судові заборони, трудові страйки, крім страйків Продавця або його постачальників, які перешкоджають Продавцю продовжити або завершити замовлення, та інші подібні події, які виходять за межі розумного очікування та контролю Сторони, яка постраждала від них. , незважаючи на розумні зусилля такої Сторони, щоб запобігти, уникнути, відстрочити або пом’якшити наслідки таких дій, подій або випадків, і які події або їх наслідки не можна віднести до невиконання Стороною своїх зобов’язань за цією Угодою.

Порушення договору

Порушення контракту – це юридична підстава для позову, коли одна чи більше сторін контракту не виконує зобов’язуючу угоду або обумовлений обмін через невиконання або втручання у виконання іншою стороною. Якщо сторона не виконує свою договірну обіцянку або надала іншій стороні інформацію про те, що вона не буде виконувати свій обов’язок, як зазначено в контракті, або якщо своїми діями та поведінкою вона здається нездатною виконати договір, вона каже порушити договір. Порушення контракту — це невиконання будь-якої обіцянки, яка є частиною або всіма умовами контракту, без законного виправдання. Це включає невиконання зобов’язань у спосіб, який відповідає галузевим стандартам або вимогам, а також у разі банкрутства, призупинення платежів, повного або часткового закриття, ліквідації, передачі або обтяження бізнесу Покупця. Продавець має право без будь-якого повідомлення про невиконання зобов’язань або судового втручання призупинити виконання кожної з цих угод не більше ніж на 6 (шість) місяців або розірвати їх повністю чи частково без зобов’язання Продавця сплатити будь-які збитки або виконувати будь-які гарантії та без шкоди для інших прав, наданих Продавцю.

Покупець має право призупинити виконання зобов'язань, що випливають з цього договору, та/або розірвати договір лише у випадку, якщо Продавець, отримавши письмовий наказ, серйозно порушує виконання своїх зобов'язань.

Якщо продавець призупиняє виконання своїх зобов’язань, він має право – і зобов’язаний після закінчення періоду призупинення – вибрати виконання або повне чи часткове розірвання угоди.

У разі призупинення або розірвання узгоджена ціна підлягає негайному сплаті за вирахуванням витрат, понесених продавцем у результаті призупинення, а Продавець має

право вимагати оплати товару, виділеного та/або замовленого ним для виконання договору, за вартістю, яка обґрунтовано може бути стягнута за такий товар.

Якщо Покупець повертає товар, отриманий від Продавця після розірвання угоди, таке повернення товарів завжди здійснюється на власний рахунок і ризик покупця, доки продавець не отримає поставку.

Гарантія

Ця стаття застосовується лише тоді, коли вона чітко підтверджена у зв’язку з Угодою купівлі-продажу.
Продавець гарантує, що машина має бути в хорошому стані, беручи до уваги нормальний знос, який можна очікувати внаслідок старіння машини та робочих годин, якщо інше не домовлено.

Згідно з попереднім пунктом, гарантія зобов’язує Продавця замінити або відремонтувати дефектні частини машини безкоштовно; настільки, наскільки оригінальний виробник дозволяє йому це зробити.

Гарантія набуває чинності з дати першої продукції, придатної для продажу, і діє протягом 1 місяця.

Гарантія не поширюється, якщо і коли:
Покупець не виконав усіх своїх зобов’язань, особливо тих, що стосуються оплати, та/або Покупець не повідомив про це продавця негайно без будь-яких затримок після виявлення дефекту. Усі відповідні факти мають бути викладені письмово. Якщо покупець не надає продавцю можливості розслідувати передбачуваний дефект і виконувати свої зобов’язання за гарантією, і/або машина змонтована або встановлена, переміщена, відремонтована та/або змінена будь-якою стороною, спеціально не уповноваженою Продавцем, зробити це, не кваліфікується для будь-яких претензій. Продавець не несе жодної відповідальності за будь-яку пряму чи опосередковану шкоду, спричинену встановленням/монтажем товарів, які були доставлені на невідповідній основі, а також за будь-яку пряму чи опосередковану шкоду, спричинену некваліфікованим чи нерозумним використанням. Продавець ні за яких обставин не несе відповідальності за опосередковані або непрямі збитки або за будь-яку втрачену вигоду внаслідок способу виконання монтажних робіт. Продавець не несе відповідальності за дефекти, що виникли внаслідок нормального зносу, неправильного використання машини, перевантаження, використання невідповідного обладнання, хімічного та/або електричного впливу.

Продавець не має жодних інших гарантій та/або зобов’язань, окрім тих, що є результатом грубої недбалості чи наміру.

Тимчасова недоступність придбаних товарів для ремонту не зобов'язує продавця ні за яких обставин відшкодувати будь-які збитки, а також не призупиняє існуючі платіжні зобов'язання для покупця.
Продавець зберігає право власності на замінені частини машини. Якщо право власності переходить до Покупця, він зобов'язаний надати запчастини продавцю відразу після заміни.
(*) Положення гарантії застосовуються до деталей, замінених Продавцем.
Якщо продавець не виконує свого зобов’язання замінити або відремонтувати деталі протягом розумного періоду часу після отримання наказу зробити це, він несе відповідальність не більше, ніж витрати, обґрунтовано отримані покупцем за ті деталі, які були відремонтовані/були відремонтовані покупцем. третьою стороною і лише якщо ці ремонти коштують не більше половини початкової вартості покупки.
У разі заміни продавець ні за яких обставин не має заборгованості, що перевищує початкову ціну покупки, інакше покупець повинен повернути товар продавцю в його початковому стані. Якщо ремонт або зміни були зроблені продавцем або від його імені з його явного дозволу, згадане вище, застосовується (*).

суперечки

Ця угода регулюється законодавством Нідерландів і виключно уповноважена розглядати та приймати рішення щодо будь-яких суперечок між сторонами, які можуть виникнути в результаті виконання угоди.
Будь-які суперечки або претензії, що виникають із цієї угоди, які не можуть бути вирішені обома сторонами, вирішуються відповідно до правил процедури в арбітражному суді Амстердамського міського суду.

MASTERBAG від Gutenberg | ІНТЕЛЕКТ ПЕРЕД ІННОВАЦІЯМИ

ІНТЕЛЕКТ ПЕРЕД ІННОВАЦІЯМИ

Master Bag накопичив глибокі знання в галузі машинного обладнання для паперових пакетів, що дозволяє їм продовжувати лідирувати в інноваціях у цій галузі, усі моделі ідеально відповідають унікальним потребам паперових пакетів, щоб забезпечити ідеальне рішення для унікальних вимог кожного клієнта.

ДЕРЕВА ДЛЯ ВСІХ | Гутенберг

ДЕРЕВА ДЛЯ ВСІХ
 

Екосвідома місія Gutenberg спрямована на постійну мету бути партнером ініціативи «Дерева для всіх». Ініціатива планує зберегти загалом 43 гектари нових лісів. Ми будемо пишатися тим, що беремо участь у цьому проекті, оскільки це частина «Плану дій «1 мільйон дерев» провінції Лімбург.

Beehive - просування стійких практик і надання екологічно чистих рішень

БІОРОЗЛАДНІ МІШКИ ТА ЯЩИКИ ДЛЯ ЇЖІ

Beehive налаштований на просування стійких практик і надання екологічно чистих рішень, щоб допомогти підприємствам і окремим особам зменшити свій вплив на навколишнє середовище. Ми пропонуємо різноманітні біорозкладні пакети та коробки для їжі.

ukUK