Privacyverklaring (CA)

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op augustus 19, 2021, voor het laatst gecontroleerd op augustus 19, 2021 en gelden voor burgers en permanente inwoners van Canada.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we over u verkrijgen via https://www.gutenbergmachines.com/nl. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven onze intentie tot verzameling van persoonlijke gegevens;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft van precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel en persoonsgegevens

Wij ontvangen van verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal krachtige die verband houden met onze bedrijfsvoering, omvattende de volgende: (klik om uit te versterken)

2. Delen met andere partijen

We delen of geven deze gegevens alleen aan andere ontvangers voor de volgende doeleinden:

Doel van de gegevensoverdracht: Software ontwikkelaars
Land van staat waar de oprichting is gevestigd: VK

3. Delen met andere partijen

We geven de wet van een gerechtelijk bevel persoonlijke informatie vrij, voor zover dit is toegestaan op grond van andere wettelijke bepalingen, om informatie te verstrekken, van voor een onderzoek naar een zaak die verband houdt met de openbare veiligheid.

4. Hoe wij verder gaan met Do Not Track en Global Privacy Control

Onze website reageert niet op het Do Not TrackDNT header-veld en ondersteunt dit ook niet.

5. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies wij u naar ons Cookiebeleid op onze Cookiebeleid (CA) webpagina. 

6. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Zo wij dat alleen de gegevens verstrekte toegang tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens, is en dat onze veiligheidsmaatregelen gecontroleerd worden gecontroleerd.

7. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet dat deze derden op een veilige manier omgaan met uw vertrouwelijke manier. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen van deze websites gebruik te maken.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te bespreken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

9. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens wij over u hebben, neem dan contact met ons op. Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vastgelegd wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de procedure persoon wijzigen van verwijderen. Wij zullen verzoeken om informatie verstrekken over een ontvangst van een verifieerbaar verzoek van de consument. U kunt contact opnemen met ons opnemen via gegevens.

9.1 U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

 1. U kunt een verzoek indienen voor toegang tot de gegevens die wij over u verwerken.
 2. U kunt een overzicht opvragen, in een gangbaar formaat, van de gegevens die wij over u verwerken.
 3. U kunt aanbrengen om correctie van verwijdering van de gegevens als deze vorm van niet meer relevant zijn. Indien van toepassing wordt de gewijzigde informatie doorgeven aan derden die toegang hebben tot de betreffende informatie.
 4. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, met voorafgaande van wettelijke beperkingen en een kennisgeving. U wordt op de hoogte gebracht van de gevolgen van een dergelijke intrekking.
 5. U heeft het recht om een probleem in verband met het niet naleven van PIPEDA onder de aandacht te brengen bij onze organisatie en, als het probleem niet is opgelost, bij het kantoor van de Canadese Privacycommissaris.
 6. Wij zullen toegang geven tot persoonlijke informatie in een alternatief formaat aan een persoon met een zintuiglijke handicap die recht heeft op toegang tot persoonlijke informatie in het kader van PIPEDA en die verzoekt om deze informatie in het alternatieve formaat door te sturen indien (a) er riet een versie van de informatie in dat formaat bestaat; van (b) de omzetting in dat formaat redelijk en noodzakelijk is om het individu in staat te stellen zijn rechten uit te oefenen.

10. Kinderen

Onze website is niet ontworpen om kinderen aan te trekken en is niet onze bedoeling om persoonlijke te verzamelen van kinderen onder de leeftijd die vereist in het land waar ze wonen. Wij vragen daarom dat kinderen onder de leeftijd die vereist geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven.

11. Contactinformatie

Oussama Diab
Siriusdreef 17-27- 2132 WT
Hoofddorp - Nederland
Nederland
Website: https://www.gutenbergmachines.com/nl
E-mail: moc.senihcamgrebnetug@ofni

Telefoonnummer: +31 630074407

We hebben een contactpersoon aangesteld voor het beleid en de praktijken van de organisatie en naar wie klachten van vragen kunnen worden doorgestuurd:
Oussma Diab
Siriusdreef 17-27- 2132 WT
Hoofddorp - Nederland
info@gutenbergmachines.com

Wilt u uw bedrijf een boost geven?

Met de diversiteit in onze voorraad voor elk type materieel, zijn wij in staat u een breed scala aan machines aan te bieden, leverbaar van de meeste merken en voorzien van de juiste oplossing.

nl_NLNL