Privacyverklaring (EU) | Gutenberg grafische machines

BEKIJK ONS PRIVACYBELEID VOOR ANDERE REGIO'S EN LANDEN:

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op februari 12, 2024 en is van toepassing op burgers en duurzame permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://www.gutenbergmachines.com/nl meer dan u verkrijgen. We raden u aan om aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven onze intentie tot verzameling van persoonlijke gegevens;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft van precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen van verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal krachtige die verband houden met onze bedrijfsvoering, omvattende de volgende: (klik om uit te versterken)

2. Delen met andere partijen

We delen van geven deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende:

Verwerkers

Naam: PXC Digital Ltd
Land: VK
Doel: Software ontwikkelaars

3. Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

4. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site van organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden overgenomen door onze adviseurs en mogelijke kopers en worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren.

5. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Zo wij dat alleen de gegevens verstrekte toegang tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens, is en dat onze veiligheidsmaatregelen gecontroleerd worden gecontroleerd.

6. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op sites van derden waar naar verwezen wordt via links op deze sites. We garanderen niet dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze sites te lezen voor u gebruik maakt van deze sites.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te bespreken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

8. Toegang verkrijgen tot een wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U contact met ons opnemen via de kunt gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie aanvulling: u hebt het recht om uw gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen van te uitvoer wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen tegemoet, tenzij er gronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de wijziging persoon wijzigen van verwijderen.

9. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Contactinformatie

Gutenberg Grafische Machines B.V
Siriusdreef 17-27- 2132 WT
Hoofddorp - Nederland
Nederland
Website: https://www.gutenbergmachines.com/nl
E-mail: info@gutenbergmachines.com
Telefoonnummer: +31 630074407

MASTERBAG van Gutenberg | INTELLIGENTIE LEIDT INNOVATIE

INTELLIGENTIE LEIDT INNOVATIE

Master Bag heeft diepgaande kennis opgebouwd op het gebied van machines voor papieren zakken, waardoor ze de innovatie op dit gebied kunnen blijven leiden. Alle modellen passen perfect bij de unieke behoeften van papieren zakken, om de perfecte oplossing te bieden voor de unieke eisen van elke klant.

BOMEN VOOR IEDEREEN | Gutenberg

BOMEN VOOR IEDEREEN
 

De milieubewuste missie van Gutenberg is gericht op een blijvend doel om een partner te zijn in het "Trees for All"-initiatief. Het initiatief is van plan om in totaal 43 hectare nieuwe bossen in stand te houden. We zijn er trots op deel uit te maken van dit project, aangezien dit onderdeel is van het '1 miljoen bomen actieplan' van de provincie Limburg.

Bijenkorf - bevordering van duurzame praktijken en het bieden van milieuvriendelijke oplossingen

BIOLOGISCH AFBREEKBARE ZAKKEN EN VOEDSELDOZEN

Beehive richt zich op het bevorderen van duurzame praktijken en het bieden van milieuvriendelijke oplossingen om bedrijven en individuen te helpen hun impact op het milieu te verminderen. Wij bieden een assortiment biologisch afbreekbare zakken en voedseldozen.

nl_NLNL